Vi selger brukte anleggsmaskiner til veivedlikehold og annen bruk